15
maalis '17


Ovatko organisaation tavat toimia muuttuneet ja kaipaat ratkaisua kuinka edetä? Onko sinulla ongelmia selvitä elämässä muutoksesta?Depositphotos1 26863047 l 2015 2016 09 13 14 18 15 UTC
Ei hätää. Muutoksesta selviydyt yksinkertaisen 3 -vaiheisen muutosmallin avulla!

Kuten tiedät muutoksia tapahtuu koko ajan niin yksityisesti kuin yrityskohtaisesti. Ne voivat tulla meille ulkoapäin, tai ne voivat tapahtua omasta aloitteestamme. Olipa kummin päin tahansa, monilla meistä on vaikeuksia irrottautua tutusta ja turvallisesta ympäristöstä ja siirtyä muutoksen tuoman epävarmuuden kautta uuteen alkuun.

Muutos on aina henkilökohtainen asia - se vaatii kommunikaatiota. Kun muutos pyritään viemään läpi organisaatiotasolla ilman ihmisten henkilökohtaisen prosessin riittävää huomioimista, on seurauksena voimakas muutosvastarinta ja pahimmassa tapauksessa hyvänkin muutoksen vesittyminen. Jotta muutosprosessi onnistuisi, tulee jokaisen kulkea oma muutospolkunsa. 

12
maalis '17

MITÄ COACHING ON? coaching

Coaching on henkilökohtainen tai pienimuotoisen ryhmän valmennusprosessi, jossa valmentaja auttaa asiakasta ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. 

Coaching on yksi tuloksellisimpia ja toimivimpia kehittämisen menetelmiä. Coachingin avulla voidaan tehokkaasti kehittää yksilöä, ryhmää tai tiimiä, ja parantaa heidän suorituskykyään ja toimintatapojaan. Coachingin positiiviset tulokset voidaan nähdä niin motivaation ja tyytyväisyyden, kuin suorituksen ja osaamisen alueilla. Coaching ja valmentava ote on tulevaisuuden tapa johtaa.

Coaching auttaa asiakasta selventämään ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan, sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan toivottuja päätöksiä, itsetuntemusta ja syvempää kehitystä. Coaching tarjoaa uusia välineitä kasvaa omissa rooleissa, ja intoa oman tavoitteen saavuttamiseen.

07
maalis '17

Vaikuttamisesta yhteiseen tekemiseen
Vuorovaikutus on sanana ongelmallinen. Se voidaan määritellä monella tavalla, esim. ”Kahden tai useamman väliseksi, molemmin suuntaiseksi vaikutukseksi, keskinäiseksi vaikutukseksi.” Ja sitähän todellinen vuorovaikutus ei pelkästään ole.

Siksi käytän usein sanaa kommunikaatio. Se on kielessämme ihan yhtä lainasana, kuin mitä se on esim. englannin kielessä. Miksi kommunikaatio on hyvä sana? Koska se merkitsee jakamista ja yhteiseksi tekemistä. Ei siis niin, että minä vaikutan sinuun, vaan me yhdessä teemme jonkun asian yhteiseksi. Kyse ei siis useinkaan ole minusta tai sinusta, vaan jostain, joka on meille yhteistä. Lue lisää

Yhteystiedot

Yritysvalmennus Esa Parikka

Esa Parikka
Yritysvalmentaja, coach
PUH +358 50 566 8478

Satulakatu 31 A 11
15830 LAHTI


www.yritysvalmennus.com

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä