27
joulu '16

Emma Seppälä tutkii Stanfordin yliopistossa näkökulmasta riippuen joko onnellisuutta tai stressiä. Seppälä antaa viisi vinkkiä, joilla elämästä tulee onnellisempaa. Lue lisää...

20
joulu '16

Testi koostuu 20 kysymyksestä, joihin voit vastata myöntävästi tai kieltävästi. Kysymykset liittyvät esimiestaitoihin, ihmisten johtamiseen sekä päätöksentekoon. Lue lisää...

------------------------------------------------------------

20
joulu '16

Työntekijän omat keinot parantaa työmotivaatiotaan:

1. Motivaatio lähtee pitkälti omasta asenteesta työhön. Positiivinen ja myönteinen näkemys asioihin auttavat. Työntekijän tulisi tuoda esiin asioiden hyvät puolet, eikä kiinnittyä negatiivisiin asioihin. Jos on jokin negatiivinen asia, niin siitäkin voi etsiä positiivisia puolia. Työntekijän olisi hyvä yrittää esittää ongelmiin ratkaisuehdotuksia.

2. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää myös työajan ulkopuolella. Se tarkoittaa ihan käytännöllisiä asioita, kuten riittävää unimäärää, terveellistä ruokavalioa ja riittävän runsasta liikuntaa. Täytyy myös muistaa, että työ ei saisi koko elämä. Lue lisää

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä