Esimies vaikuttaa ja johtaa erilaisia ihmisiä ja tiimejä toimimaan tuottavasti ja tavoitteellisesti. Esimiehen on ymmärrettävä ja sisäistettävä oma tehtävänsä ja roolinsa. Jos näin ei ole henkilöstö voi kokea irrallisuutta, turhautuneisuutta, hämmennystä tai jopa lamaannusta. Hyvän johtamisen perustana on hyvä itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, sekä muiden ihmisten käyttäytymisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen. Esimiestaidot ovat avain organisaation menestymiselle. 

Tämä valmennusohjelma on suunniteltu auttamaan esimiehiä tunnistamaan oman toimintansa vahvuudet ja tätä kautta peilaamaan omaa rooliaan työntekijöihin ja heidän haasteisiin. Uudistumalla ja vaikuttamalla omaan tapaamme toimia, erinomaisella tilannetajulla ja johtamisella voimme poistaa suoritusesteet ja päästä tavoitteisiin. Edellä kerrotut asiat sisäistämällä voimme innostaa, motivoida, rakentaa luottamusta ja kasvattaa kaikkien työhyvinvointia ja tuottavuutta.

 Valmennuksessa opitaan miten erilaisia ihmisiä motivoidaan, miten rakennetaan luottamusta, annetaan ja vastaanotetaan palautetta sekä ratkotaan mahdollisia ristiriitoja. Loistavan vastaanoton ja palautteen saanut käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen valmennus jossa kaikille osallistujille tehdään DiSC -Workplace -profiili. Profiili auttaa osallistujaa hyödyntämään oman käyttäytymistyylinsä vahvuuksia ja ymmärtämään sekä arvostamaan erilaisia tapoja joilla muiden käyttäytymistä voidaan tulkita.


Perehdytämme osallistujan esimiestaitojen ydintekijöihin ja syvennymme kahteen keskeiseen osa-alueeseen jotka ovat esimiestyön onnistumisen kannalta menestymisen peruspilarit:

Millainen olen esimiehenä

• Esimiehen työrooli ja tehtävät ja vastuut työyhteisössä.
     - ihmistuntemuksen merkitys esimiestyössä:
• DiSC-malli - erilaiset ihmistyypit
• Esimiestyylini ja vahvuuteni esimiehenä
     - stressi- ja motivaatiotekijät
• Miten kohtaan vaikeat esimiestilanteet
     - oma kehittämissuunnitelma
     - oman toimintani ajurit ja vahvuuteni
     - stressi- ja motivaatiotekijät

Miten vaikutan esimiehenä

• Kuinka johdan erilaisia henkilöitä
     - miten innostan, motivoin ja rakennan luottamusta
     - miten tuen ja kannustan ja millaiset persoonat tarvitsevat eniten tukeani
• Tilannejohtaminen
• Miten annan ja vastaanotan palautetta
• Tehtävä: suunnitelma omien vahvuuksien tehokkaammasta hyödyntämisestä esimiestehtävässäni
   - tehtävä puretaan myöhemmin ½ h:n puhelinsparrauksessa valmentajan kanssa.
   - ​luottamuksen rakentaminen
   - palautteen antaminen ja vastaanottaminen
   - motivoiminen

Valmennuksen hyödyt sinulle:

• Kasvattaa itsetuntemusta ja ymmärrystä, miten voimme käyttäytymisellämme vaikuttaa muihin ja saada koko työyhteisöön positiivisen   FLOWN
• Selkeyttää esimiesrooliamme ja vastuita esimiestehtävässämme
• Avaa uusia näkökulmia heijastaa käyttäytymistämme muiden käyttäytymiseen
• Saamme keinoja käsitellä vaikeita tilanteita, antaa ja vastaanottaa palautetta
• Opimme miten rakennamme luottamusta yksilö- ja tiimitasolla

Kohderyhmä:
esimiehet jotka haluavat kehittää esimiestaitojaan, uudet esimiehet joilla ei aiempaa koulutusta, työnjohtajat, timinvetäjät, projektipäälliköt ja yrittäjät. 

Ajankohta: Tiistaina 21.3.2017
Paikka: Lahti, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Hinta: 495€ alv0

Päivä sisältää:

  • Valmennuspäivän
  • Valmennusmateriaalit
  • Oman työkirjan
  • Henkilökohtainen DiSC-profiili (20-sivua arvo 180 €)
  • Puhelinsparraus  1/2tunti
  • Aamu- ja iltapäiväkahvi/-tee ja kahvileipä +  lounas

Valmennus on saanut kiitosta napakasta asiasisällöstään, vuorovaikutteisesta toteutuksesta, erinomaisesta ilmapiiristä ja käytäntöön vietävistä konkreettisista keinoista.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.3.2017

Tiedustelut ja ilmoittautumiset TÄSTÄ tai sähköpostilla

 

 

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä