esimiesvalmennus

 

Esimies vaikuttaa ja johtaa erilaisia ihmisiä ja tiimejä toimimaan tuottavasti ja tavoitteellisesti. Esimiehen on ymmärrettävä ja sisäistettävä oma tehtävänsä ja roolinsa. Jos näin ei ole henkilöstö voi kokea irrallisuutta, turhautuneisuutta, hämmennystä tai jopa lamaannusta.

Hyvän johtamisen perustana on hyvä itsetuntemus, vuorovaikutustaidot, sekä muiden ihmisten käyttäytymisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen. Esimiestaidot ovat avain organisaation menestymiselle.

Tämä valmennusohjelma on suunniteltu auttamaan esimiehiä tunnistamaan oman toimintansa vahvuudet ja tätä kautta peilaamaan omaa rooliaan työntekijöihin ja heidän haasteisiin. Uudistumalla ja vaikuttamalla omaan tapaamme toimia, erinomaisella tilannetajulla ja johtamisella voimme poistaa suoritusesteet ja päästä tavoitteisiin. Edellä kerrotut asiat sisäistämällä voimme innostaa, motivoida, rakentaa luottamusta ja kasvattaa kaikkien työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Valmennuksessa perehdytään esimiestaitojen ydintekijöihin ja syvennytään keskeisiin osa-alueesiin jotka ovat työssä onnistumisen kannalta peruspilarit: minä esimiehenä, miten vaikutan esimiehenä.

Valmennukseen voidaan liittää henkilökohtainen sparraus ja voit keskustella valmentajan kanssa kuinka olet liittänyt opitun käytäntöön.

Käytännön tulos sinulle:
-  Ymmärrät ja osaat hyödyntää oman käyttäytymistyylisi vahvuudet ja haasteet
-  Arvostat kaikkia eri tapoja, joilla henkilöstösi käyttäytymistä voidaan tulkita
-  Saat palautetta henkilökohtaisesta vuorovaikutustyylistäsi
-  Ymmärrät roolisi ja vastuusi esimiehenä ja kehität arjen johtamista täällä saamiesi oppien avulla
-  Opit miten motivoit ja innostat sekä rakennat luottamusta, kasvatat näin työhyvinvointia ja tuottavuutta
-  Osaat antaa palautetta ja ratkoa mahdollisia ristiriitoja
-  Mahdollisuus saada henkilökohtaisen puhelin sparrauksen valmennuksen jälkeen.

Valmennuksen tukena käytämme Everything DiSC® -Työyhteisöprofiilia syventämään henkilökohtaista osaamista sekä lisäämään ymmärrystä siitä kuinka johtaa erilaisia ihmisiä ja saada heidät tekemään parastaan.

Esimiesvalmennus päivittää yrityksen esimietaidot vastaamaan tämänpäivän tarpeita. Valmennuksiin voidaan tarvittaessa liittään myös henkilökohtainen valmennus-coaching.

Esimerkki päivän sisällöstä:
Perehdytämme osallistujan esimiestaitojen ydintekijöihin ja syvennymme tärkeisiin osa-alueisiin jotka ovat esimiestyön onnistumisen kannalta menestymisen peruspilarit:
1. Millainen olen esimiehenä
    - oman toimintani ajurit ja vahvuuteni
    - stressi- ja motivaatiotekijät
2. Miten vaikutan esimiehenä
   - luottamuksen rakentaminen
   - palautteen antaminen ja vastaanottaminen
   - motivoiminen

Kun haluat kuulla lisää johtamis -ja esimiesvalmennuksista? Ota yhteys minuun. Paina nappulaa ja jätä yhteystietosi niin voimme keskustella teidän yrityksenne valmennustarpeista.

 GREENbutton 1

 ____________________________________ 

 " Halosella toteutettiin koko myymälähenkilöstön kattava pitkäkestoinen valmennusohjelma, jonka tavoitteena oli parantaa asiakaspalvelua, tehokkuutta sekä henkilöstön hyvinvointia ja näiden kautta varmistaa kannattava toiminta jatkossakin jatkuvasti kiristyvässä kilpailutilanteessa. Toteutettu valmennuskokonaisuus näkyy nyt henkilöstön päivittäisessä tekemisessä ja esimiesten tuloshakuisessa johtamisessa."
Sari Helenius, hallintojohtaja. Veljekset Halonen Oy

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä