mittaukset

Yrityksen tulos syntyy ihmisten fiiliksestä.

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä. Se muodostuu ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa ja kasvupotentiaalista.

Henkilöstön tyytyväisyys näkyy hyvänä työilmapiirinä, joka heijastuu asiakassuhteisiin. Jos ihmiset voivat hyvin, myös organisaatio voi hyvin.
Positiivisena koettu työympäristö vaikuttaa positiivisesti tehokkuuteen ja tuloksiin.

Oletko tietoinen kuinka organisaationne henkilöt toimivat, kuinka motivoituneita he ovat työhönsä tai kuinka he johtavat tiimejä?

Jotta organisaatio voisi kehittyä haluttuun suuntaan, tarvitaan palautetta. Palaute on tärkeää myös suorituskyvyn ja jaksamisen kannalta. Näitä kaikkea voi mitata, ylläpitää ja kehittää.

Ohessa muutama mittausesimerkki eri tilanteisiin käytetyistä mittausvälineistä. Kaikki mittausvälineet ovat joustavasti muutettavissa organisaation tarpeiden mukaan.

 Johtajuus 360: Henkilökunta ei vaikuta motivoituneelta?

 • Johtamisen parhaat käytännöt perustuvat yli 6 vuotta kestäneeseen laajaan tutkimukseen. Mallissa arviointi on ryhmitelty kolmeen pääluokkaa;
  vision luominen, sitoutumisen saavuttaminen ja toteutuksen varmistaminen sekä niiden yhdeksään alaluokkaan.
 • Soveltuu parhaiten johtajille, johtoryhmille ja esimiehille.
 • Malliraportti

Osaava esimies 360: Esimies-alaissuhteet toimivat huonosti?

 • Millaiseksi työntekijät kokevat työpaikkansa. Monet esimiehet eivät huomaa, että heidän oma toiminta luo organisaation ilmapiirin.
 • Esimiesraportti koostuu kolmesta osaamisalueesta; itsensä johtaminen, olosuhteiden johtaminen ja luottamuksen rakentaminen. Jokainen näistä käsittää vielä lisää 9 osa-aluetta.
 • Soveltuu esimiestehtävässä olevien henkilökohtaiseen arviointiin
 • Malliraportti

Toimiva työyhteisö: Työilmapiirissä on ongelmia ja ristiriitoja?

 • Tehokkaan työyhteisön perusta on kiistatta luottamus. Yhtä tärkeää on se, että työntekijöiden tavoitteet ovat samansuuntaiset ja niihin sitoudutaa
 • Työyhteisön menestyminen voidaankin määritellä näiden kahden tekijän - luottamus ja sitoutuminen – avulla.
 • Mittaus sopii koko työyhteisölle
 • Malliraportti

Tiimin sisäinen yhteistyö: Toimivatko tiimit tehottomasti?

 • Oman tiimin toimivuus on sen jokaisen jäsenen käsissä ja vastuulla. Jokainen päättää osaltaan millaisilla pelisäännöillä ja fiiliksillä töitä tehdään.
 • Raportti koostuu 11 alueesta; ydinasiat, tehokkuus, laatu, vuorovaikutustaidot, luottamus, odotusten huomioiminen, voimavarat, muutoskyvykkyys, innovatiivisuus, yhteistyötaidot ja organisaation toiminta.
 • Soveltuu tiimitoiminnan arviointiin

Tilaa ilmainen DEMO - malliraportti  TÄSTÄ

Kun haluat tietää lisää ja keskustella kanssani organisaationne mittaustarpeista. Ota yhteys minuun viereisellä lomakkeella ja varaa ILMAINEN keskusteluaika.

Varaa ilmainen keskusteluaika

Mitkä ovat haasteesi? Varaa ilmainen keskusteluaika netissä!
Nimi vaaditaan
Kirjoita yrityksesi nimi
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä