HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

REKISTERIN NIMI
Yritysvalmennus Esa Parikan valmennus- ja verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Yritysvalmennus Esa Parikka
Esa Parikka
p. +358 50 566 8478

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Yritysvalmennus Esa Parikan - ja verkkopalveluiden käyttäjän suostumuksella tapahtuva Yritysvalmennus Esa Paikan palveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

- Henkilötiedot
- Yhteystiedot
- Käyttötiedot
- Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa,Yritysvalmennus Esa Parikan omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsee käsiksi vain Yritysvalmennuksen omistaja Esa Parikka.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Esa Parikka, Yritysvalmennus Esa parikka, Satulakatu 31A11, 15830 Lahti

Palaa Yritysvalmennuksen etusivulle tästä

 

Soita 050 566 8478 tai lähetä sähköposti Ota yhteyttä